Lønnsforhandlingene mellom LO og Spekter starter tirsdag

Av: Informasjonsavdelingen
03.04.2017

Tirsdag 4. april kl. 10.00 starter lønnsoppgjøret for LO-organiserte i Spekter-området.

Forhandlingene i Spekter er delt i en A-del og en B-del. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter, og danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkel overenskomst (B-del).

Forhandlingene omfatter flere store bedrifter som for eksempel Posten, NRK og Vinmonopolet. EL og IT Forbundet har medlemmer i blant annet Broadnet, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Hålogland Kraft, LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Telemuseet, Relacom, Statnett og Sykehuspartner.

Forbundssekretær Reidunn Wahl er EL og IT Forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg. Forhandlingene skal foregå i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo.

Del: