LO/NHO: Nytt solidaritetsalternativ

11.01.2016

Denne gangen kalles det bærekraftalternativet, og mål nummer èn er å skaffe flere jobber.

LO har en rekke ganger påpekt at utviklingen i sysselsettingen siden 2008 ikke har stått i stil med befolkningsutviklingen. Landet mangler 100.000 – 150 000 arbeidsplasser. Det er ventet at ledigheten vil stige til 135 000 mot slutten av året.

Andre grunner til et samarbeid mellom LO og NHO er:
  • Flyktningestrømmen
  • Den tekologiske utviklingen med påfølgende automatisering og bruk av roboter i arbeidslivet. Det siste truer mange av dagens arbeidsplasser.
  • Oljekrisen
  • Et grønt skifte

Les mer om samarbeidet, enighet og uenigheter på Frifagbevegelse, som hadde en bred dekning av NHOs årsmøte.

Del: