LO vil styrke streikeretten i EU

28.01.2011

EU vedtok i 2010 sin nye strategi for vekst og sysselsetting kalt Europa-2020. Strategien har flere konkrete målsettinger med fokus på økt vekst og sysselsetting i Europa. Medlemslandene skal gjennom å iverksette egne tiltak, og gjennom arbeid med syv flaggskipinitiativ og en relansering av det indre marked i EU, oppnå målene.

En styrking av det indre marked anses som et viktig element i arbeidet med å lykkes med Europa-2020 strategien. Kommisjonen har i denne forbindelse fremmet en egen melding med 50 tiltaksområder for et styrket indre marked. Meldingen er nå ute til en offentlig konsultasjonsprosess. LO-sekretariatet vedtok 17. januar 2011 LOs høringssvar til Nærings- og handelsdepartementet angående EUs melding om det indre marked.

Del: