LO Stat: Fagbevegelsen og samfunnet

02.02.2015

Kurssted er Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller på www.lostat.no

Kurset omfatter:

  • Arbeiderbevegelsen og fagbevegelsens historie
  • Organisasjonskunnskap
  • Fagligpolitisk samarbeid og hvordan bruke media i dette arbeidet
  • Utarbeide appeller og paroler til bruk ved ulike markeringer

 

Permisjon

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34, og Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).
LO Stat dekker reisekostnader, opphold, utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Ansvarlige for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat Sarpsborg.

Del: