Kurs om skift og turnus

17.12.2014
For begge kursene er følgende tema:
  • Medbestemmelse, lov- og avtaleverk
  • Helsemessige og sosiale konsekvenser
  • Råd og tips knyttet til oppsett av arbeidsplaner
  • Dispensasjoner og krav til skriftlige avtaler

 

Rettigheter Spekter

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

Rettigheter staten

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34.

Felles rettigheter

For begge områder dekker LO Stat reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 Frist og påmelding

Søknadsfrist: 9. januar 2015.

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller på www.lostat.no

Del: