Krever kraftfulle tiltak for leverandørindustrien

26.05.2020


Foto: Stortinget

Redningspakken for petroleumsnæringen er under behandling i Stortinget. EL og IT forbundet mener tiltakene må ha nok kraft i seg til at arbeidsplassene i leverandørindustrien opprettholdes.

— Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de titusenvis av arbeidsplassene som er i leverandørindustrien hardt. Disse arbeidsplassene er viktige å ivareta både på kort og lang sikt, heter det i uttalelsen fra forbundsstyret i EL og IT. 

Stortinget behandler nå regjeringens redningspakke, og finanskomiteen skal komme med sin innstilling 4. juni. Forbundet ber komiteen fremme om tiltak som sikrer kompetansen og sysselsettingen i leverandørindustrien.

Mange steder er bedrifter i leverandørindustrien også hjørnesteinsbedrifter som skaper store ringvirkninger i form av arbeidsplasser hos underleverandører og tjenesteleverandører. I tillegg er arbeidsplassene, kapitalen og kompetansen i disse bedriftene avgjørende for å klare å omstille Norge i en klimavennlig retning.  En videreutvikling og omstilling av leverandørindustrien vil være et nødvendig bidrag til en grønn norsk fremtid, skriver forbundsstyret. 

Forbundet fremmer konkrete krav om

  • Begrensning på utbytte og at pengene ikke skal brukes på å nedbetale gammel gjeld.
  • Redningspakken må skape arbeidsplasser i hele landet.
  • Krav om faste ansettelser og lærlinger.
  • At det stimuleres til igangsetting av konkrete prosjekt som karbonfangst og lagring, offshore vind, elektrifisering av kystflåten.

Hele uttalelsen kan du lese her:
https://elogit.no/aktuelt/framtiden-for-leverandorindustrien

Del: