Krav om reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem i statsoppgjøret

Av: Informasjonsavdelingen
30.03.2017

I dag starter mellomoppgjøret i staten med frist ved midnatt 30. april. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmer og kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem som er under press.

Mange statsansatte fikk redusert kjøpekraft i 2016 pga. sterk prisvekst. Reallønnsvekst er mulig innenfor frontfagets rammer.

- Det er i mellomoppgjøret skjevheter i tariffperioden kan rettes opp. Det er derfor naturlig at reallønnsvekst er et økonomisk hovedkrav, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Det andre viktige kravet i årets mellomoppgjør er selve lønns-  og forhandlingssystemet i staten. Akademikerne inngikk en egen hovedtariffavtale med staten og avtalen er ulik avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk. Partene ble derfor enige om å utrede konsekvensene og hvilke muligheter som ligger i et nytt system.

Les hele pressemeldingen fra LO Stat.

Del: