Kommuneoppgjøret er i havn

16.09.2020

LO-kommune er tilfreds med å få enighet om å opprettholde kjøpekraft, og bedre uttelling for kompetanse og heltid i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16.9.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var svært lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der folk opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier LO-kommunes leder Mette Nord.

De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner. 

  • Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1400.- 
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600.-,
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700.- kroner. 
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800.-
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900.- 
  • Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent. 

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1.9.
Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1.10. 

– Dessuten har vi fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden, forklarer hun. 

Nord er glad for at partene i kommuneoppgjøret har forpliktet seg til å styrke arbeidet for at flere ansatte skal få hele stillinger. Hun sier at mange av LO kommunes medlemmer i områder som helse og omsorg, kultur og oppvekst er rammet av det hun kaller en deltidskrise.

– 73 prosent av dem som jobber turnus i helse og omsorg, jobber deltid. Mange av dem har små deltidsstillinger, og må jakte ekstravakter for å få ei lønn de kan leve av. De vet ikke når de skal på jobb, eller om de får nok i lønningsposen til å betale regningene. Deltidskrisa gjør også pasienter og brukere usikre, sier Nord.

For LO-kommune har det vært helt avgjørende at partene skal jobbe tett sammen om en heltidskultur, og Nord forventer at dette nå vil bli fulgt opp i alle kommuner og fylkeskommuner i tida framover.

– Det var også viktig å få nye bedre bestemmelser om lønnsmessig uttelling for kompetanse og bedre rammer for kompetanseutvikling internt i kommunen eller virksomheten. Det har vi også fått til gjennom et eget vedlegg til hovedtariffavtalen legger hun til. 

Det er også avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder.

Del: