Ikke gå glipp av denne medlemsfordelen!

04.05.2020

Som medlem av EL og IT Forbundet har du muligheten til å søke på utdanningsstipendet fra LO, på mellom 4.000 - 13.500 kroner pr. studieår.

For å søke på stipendet fra LOs utdanningsfond må du:

  • På søknadstidspunktet hatt tre år sammenhengende medlemskap. 
    eller,
  • Hatt ett års sammenhengende medlemskap, hvis du skal ta utdanning som fører til studiekompetanse eller praksiskandidatkurs etter § 3,5 i opplæringsloven. 

Les mer om studier og stipendstørrelser.

EL og IT Forbundet er ett av 12 forbund som har rettigheter i fondet. Rettigheten omfatter en stor gruppe av våre medlemmer.
Frist for å søke er 15. mai 2020. Fristen er absolutt, så vær rask ute med å søke. 
Søknadsskjema finner du her: https://utdanningsfond.lo.no

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om stipendet og krav.

LOs Utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2020/2021.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i opplæringsloven. 

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester) 
Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Søknadsfrist for studieåret 2020/2021: 15 mai 2020 (fristen er absolutt)

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) 
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil   kr. 10.500 pr. skoleår.
Kortere kurs: Inntil kr. 4.000 pr. studieår. 
AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500 pr. skoleår.   

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.
Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no  og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt. 

Les mer her: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/nyheter-utdanningsfondet/sok-om-stotte/

Del: