Id-kort blir til HMS-kort

09.07.2015

Navnet på kortene blir dermed mer knyttet til kortenes formål og funksjon. Samtidig vil endringen bidra til at kortene ikke feilaktig oppfattes som ordinære legitimasjonsdokument.

Som følge av nytt navn på kortene, er det gjort endringer i de to forskriftene som regulerer ordningen i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Endringene trer i kraft fra straks. Dette får ingen praktiske konsekvenser for dem som allerede har gyldige kort.

Del: