I høring om arbeidslivs-meldinga

14.02.2012

Grunnlaget for høringen er Meld. St. 29 (2010-2011), som ble fremmet i statsråd 26. august 2011 og overlevert komiteen 30. september samme år. Annette Trettebergstuen (Ap) er saksordfører og frist for overlevering av innstilling til Stortinget er 31. mai.

Høringen startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 18.00 etter at i alt 24 påmeldte organisasjoner hadde lagt fram sine syn. Alle de store arbeidslivsorganisasjonene deltok; KS, NHO, Virke, Akademikerne, NITO, Norsk Sykepleierforbund, Leerne,Unio, YS, LO og flere av LOs forbund.

EL og IT Forbundet la fram hovedtrekkene i forbundets syn på meldinga, og henviste til forbundets høringssvar.

Her er link til videopresentasjon fra Stortingets webtv. Forbundet er inne fra 190:25 minutter.

Del: