Hvem var Ada Lovelace?

11.10.2018

Ada Lovelace (1815-1852) regnes som verdens første dataprogrammerer.

Hvert år den 9. oktober blir Ada Lovelace-dagen markert over hele verden. Markeringen setter søkelyset på kvinnelige pionerer innen teknologi og realfag, og viser fram kvinnelige forbilder i bransjen.

EL og IT Forbundet avholdt sin markering i Oslo. Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen, skrev i den anledning et innlegg i Dagbladet og kronikk hos FriFagbevegelse.

Dette er innlegget fra Dagbladet:

Hva hadde IT-bransjen vært uten kvinnene?

Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og Steve Jobs er rike, dyktige og mannlige IT-gründere. Men, uten kvinnene hadde ikke IT-bransjen vært noe som helst.

9. oktober markeres Ada Lovelace-dagen over hele verden. Markeringen setter søkelyset på kvinnelige pionerer innen teknologi og realfag, og viser fram kvinnelige forbilder i bransjen.

Ada Lovelace (1815-1852) regnes som verdens første dataprogrammerer. Hun var et matematisk talent som, mot datidens regler, fikk lov til å gå universitetet. Hun ble kjent med Charles Babbage, som hadde designet en «analytisk maskin». Ada fikk maskinen til å fungere i praksis, og la grunnlaget for det som i dag kalles programmering. Hennes arbeid har senere munnet ut i mange viktige teknologier. I 1983 fikk hun et programmeringsspråk oppkalt etter seg - Ada.

Det hele startet altså med en kvinne, og IT-bransjen var også kvinnedominert i begynnelsen. Britenes kodeknekking under andre verdenskrig var viktig, og etterretningen på Bletchley Park var et fremragende og avansert IT-miljø. Det hadde et klart flertall av kvinner. Verdens første programmerbare elektroniske datamaskin, ENIAC, ble satt i drift i 1946. Dataoperatørene var i hovedsak kvinner. Slik fortsatte det. IT ble kalt en karrierevei for kvinner som var lei av «glasstaket». I 1967 oppfordret magasinet Cosmopolitan kvinner til å vurdere en karriere innen programmering.

I dag er derimot IT-bransjen mannsdominert. Kvinneandelen er godt under en tredjedel, og blant gründerne er det svært få kvinner. Andelen kvinnelige førstegangssøkere til IT-studier var i vår på 24 prosent.

Jeg håper derfor at Ada Lovelace-dagen vokser i omfang og får større oppmerksomhet enn før. IT-bransjen er en av de mest innovative bransjene i verden. Teknologien gir løsninger som før var utenkelig. Bransjen leverer løsninger til hele samfunnet, og selv om de er for få, så har vi mange eksempler på at kvinner er gode programmerere og gründere. Til lykke med markeringen av Ada Lovelace-dagen!

Del: