Vikar som sekretær ledig ved administrasjonsavdelingen

Vikar som sekretær ledig ved administrasjonsavdelingen

Artikkel
El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

Artikkel
Uttalelse fra forbundsstyret i El og IT Forbundet om konflikten i Schindler AS
EL og IT: Regjeringen innfrir ikke sitt eget bredbåndsmål

EL og IT: Regjeringen innfrir ikke sitt eget bredbåndsmål

Artikkel
Ny høring - EL og IT Forbundet sier nei til NorthConnect

Ny høring - EL og IT Forbundet sier nei til NorthConnect

Artikkel
Høringssvar - endringer i energiloven § 4-2

Høringssvar - endringer i energiloven § 4-2

Artikkel
EU må øke klimainnsatsen

EU må øke klimainnsatsen

Artikkel
EU må anstenge seg mer i arbeidet med å bekjempe klimaendringene og må bevilge midlene som skal til...
Ja til EUs energidirektiv

Ja til EUs energidirektiv

Artikkel
Regjeringen har nå lagt fram en proposisjon hvor det anbefaler at EUs direktiv om fornybar energi...
Utsetter bygging av ny energi

Utsetter bygging av ny energi

Artikkel
Over en tredel av alle som søker konsesjon for å bygge ut ny vannkraft og vindkraft utsetter...
Rapport om "grønne jobber"

Rapport om "grønne jobber"

Artikkel
En ny rapport fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA ser på hvilke konsekvenser såkalt...
Fornybarrekord hos NVE

Fornybarrekord hos NVE

Artikkel
Hittil i år har NVE gitt konsesjon tilsvarende 4,6 TWh fornybar energi. Dermed er allerede rekorden...
LO deltar på klimafor-handlingene

LO deltar på klimafor-handlingene

Artikkel
Årets klimaforhandlinger, klimakonvensjonens 20. konferanse, COP20 pågår i Lima 1. - 12. desember...
Hovedavtalen i staten forlenges med ett år

Hovedavtalen i staten forlenges med ett år

Artikkel