Trenger tusenvis av nye fagfolk

Trenger tusenvis av nye fagfolk

Artikkel
Kraftbransjen i Norge trenger rundt 1 500 nye ansatte årlig fram mot 2020. Det gjelder både...
LO vil styrke streikeretten i EU

LO vil styrke streikeretten i EU

Artikkel
LO har tatt til orde for at konflikt- og streikeretten må sikres bedre i en høringsuttalelse til...
Erasmus for alle

Erasmus for alle

Artikkel
EU-kommisjonen foreslår et nytt program for å fremme utdanning og opplæring for ungdom. Programmet...
Storinvesteringer hos BKK

Storinvesteringer hos BKK

Artikkel
BKK-konsernet skal investere 13 milliarder kroner i perioden 2012-2020. Pengene skal brukes på små...
Elsertifikat-ordningen fungerer

Elsertifikat-ordningen fungerer

Artikkel
- Den norsk-svenske elsertifikatordningen ser ut til å fungere etter hensikten, sier vassdrags- og...
Takket Øystein for lang og tro tjeneste i fagbevegelsen

Takket Øystein for lang og tro tjeneste i fagbevegelsen

Artikkel
Spare energi i bygg

Spare energi i bygg

Artikkel
Energibruken i bygg kan halveres innen 2040. Det mener ei arbeidsgruppe som har sett på...
Ny temarapport om det indre marked

Ny temarapport om det indre marked

Artikkel
LOs Brusselkontor har laget en ny temarapport om det indre marked med fokus på sentrale...
Statsbudsjettet: Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn de useriøse

Statsbudsjettet: Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn de useriøse

Artikkel
Felles elsertifikatmarked

Felles elsertifikatmarked

Artikkel
Norges og Sveriges regjeringer er enige om en kraftfull utbygging av ny fornybar energi fram till...
EU vil bekjempe ungdoms-ledigheten

EU vil bekjempe ungdoms-ledigheten

Artikkel
Med 5.5 millioner arbeidsløse under 25 år haster det med å innføre tiltak og Europaparlamentets...
Gir Giske råd om framtida

Gir Giske råd om framtida

Artikkel
2 fra forbundet skal gi råd til statsråd Trond Giske om framtidas arbeidsliv. Giske har hentet inn...