Høringssvar om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringssvar om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Artikkel
EL og IT Forbundet er meget kritisk til at regjeringen skal imøtekomme ESA ved å endre krav til...
ILO-94 gjelder i Norge

ILO-94 gjelder i Norge

Artikkel
ESA har lukket en langvarig sak mot Norge om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige...
Kollektiv fornuft i mellomoppgjøret

Kollektiv fornuft i mellomoppgjøret

Artikkel
Høye oljepriser har gjennom en årrekke sørget for å stimulere den norske økonomien. Dette har gitt...
Nettsider om sosial dumping

Nettsider om sosial dumping

Artikkel
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) lanserer nå egne nettsider til hjelp for offentlige...
Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i gang

Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i gang

Artikkel
Offentlig sosial dumping

Offentlig sosial dumping

Artikkel
Arbeidsgruppen mot sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor har lagt fram sin...
17 landsmøteuttalelser

17 landsmøteuttalelser

Artikkel
EL og IT Forbundets landsmøte 2011 vedtok 17 uttalelser om ulike politiske temaer.
EU tillater krav i offentlige anbud

EU tillater krav i offentlige anbud

Artikkel
EU tillater å stille krav om tariffavtale og miljø- og sosiale hensyn i offentlige anbud. Det er...
Offentlige anbud:Elektro må med!

Offentlige anbud:Elektro må med!

Artikkel
- Elektrofagene må omfattes av den nye forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige...
Fortsatt nei til offentlig dumping

Fortsatt nei til offentlig dumping

Artikkel
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mener den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige...
Vurderer strengere sanksjoner

Vurderer strengere sanksjoner

Artikkel
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer om det er behov for strengere sanksjonsmuligheter overfor...
- Ny lov om allmenngjøring

- Ny lov om allmenngjøring

Artikkel
- Det er behov for ny lov om allmenngjøring. Dagens system er for rigid, mener forbundsleder Hans O...