Gratulerer med kvinnedagen!

Av: Informasjonsavdelingen/Foto: Olav Olsen/Frifagbevegelse
07.03.2018

EL og IT Forbundet gratulerer alle kvinner med dagen. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å slutte opp om kvinnedagen.

Kvinnekamp er viktig. Både Norge og resten av verden har likestillingsutfordringer. Penger og makt er ulikt fordelt mellom kjønnene. For eksempel tjener kvinner i Norge i gjennomsnitt 88,1 prosent av det menn gjør i heltidsstillinger. Kun én av tre ledere er kvinner, og kun tre av ti av landets kommuner har kvinnelig ordfører (SSB). #metoo-kampanjen viser med all tydelighet at seksuell trakassering og overgrep forekommer i langt større grad enn de aller fleste av oss har vært klar over.

Globalt er det et stort behov for å styrke kvinners makt, rettigheter og vern mot vold og overgrep.

Kvinnekamp nytter

Det positive er at kvinnekamp nytter. I 2014 ville regjeringen gi fastleger reservasjonsrett mot å henvise til abort. Kvinnedagen ble en massemønstring, og regjeringen snudde i saken.

Det er mange milepæler i den norske kvinnehistorien. Her er noen:

1882: Kvinner får rett til å ta artium
1913: Kvinner får stemmerett ved Stortingsvalg
1974: Gutter og jenter stiller likt i odelsrekkefølgen
1978: Lov om selvbestemt abort
1979: Likestillingsloven trer i kraft
1981: Norges første kvinnelige statsminister
1988: Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i offentlige utvalg
1990: Grunnloven endres slik at kvinner gis lik arverett til Norges trone
2006: Lov om 40 prosent  av hvert kjønn i bedriftsstyrer
2007: Kvinneflertall for første gang i regjeringen
Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Les mer om EL og IT Forbundets likestillingsarbeid her

Del: