- Gratulerer med kvinnedagen!

Av: Informasjonsavdelingen
08.03.2017

Forbundet gratulerer jentene våre med dagen. I dag, 8. mars, er den internasjonale kvinnedagen, og i den anledning oppfordrer vi alle EL og IT-medlemmer til å slå et slag for likestillingsarbeid landet over.

- Vi liker å tro at Norge er ett av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet for likestilling. På mange områder har vi også det, men det er godt stykke igjen, sier Monica Derbakk, leder av forbundets Utviklingsavdeling.

Fortsatt er det slik at

 • arbeidslivet er kjønnsdelt
 • majoriteten av kvinner velger tradisjonelle yrker og mange jobber deltid
 • menn tjener gjennomgående mer
 • menn får høyere pensjoner

Trakassering

Nesten én av ti kvinner er utsatt for seksuell trakassering på jobben. I gruppen 17-24 år gjelder det hele 14 prosent, ifølge Stami. 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere har opplevd diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité.

En ny Fafo-undersøkelse

FAFO har lagd en rapport som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng blant medlemmene i Fellesforbundet innen hotell og restaurant og Fagforbundet innen helse og omsorg. Den viser at:

 • Totalt 19 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene.
 • Blant medlemmene i hotell og restaurant: 21 prosent
 • Blant medlemmene i helse og omsorg: 18 prosent
 • Medlemmer i Fellesforbundet oppga at trakasseringen medførte psykiske plager (16 prosent)
 • Medlemmer i hotell og restaurant opplever seksuell trakassering fra kunder samt fra kolleger og sjefer.
 • Medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst seksuell trakassering fra brukere og pasienter (ofte relatert til diagnose/sykdomsbilde)

Les hele rapporten her: Seksuell trakassering i arbeidslivet

Les kronikk i Dagbladet 8. mars om rapporten.

Målrettet arbeid

I 2016-oppgjøret ble det oppnådd likestillingsresultater i flere forhandlinger. På Telenoroverenskomsten ble det enighet om en gjennomgang for å sikre mot mot ulik lønn pga kjønn. I Spekter-området om tilrettelegging og rekruttering, og på energiavtalen med KS Bedrift om partsarbeid for tilrettelegging for begge kjønn.

- Vi fortsetter forbundets aktive og målrettede arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier avdelingsleder Derbakk.

Det skal blant annet gjøres gjennom:

 • å være en aktiv aktør som skal bidra til å motivere jenter og gutter til å tenke utradisjonelt med hensyn til yrkesvalg
 • jobbe for likelønn og rettferdig pensjon
 • hindre og forebygge seksuell trakassering og diskriminering i arbeidslivet

Til slutt oppfordre vi alle om delta på 8. mars arrangementer rundt i landet.

 

Del: