God løsning for de bosniske linjearbeiderne

Av: Informasjonsavdelingen
19.09.2017

I forrige uke avdekket Statnett flere svært alvorlige forhold i arbeidskontraktene til 22 bosniske arbeidere hos en av entreprenørene på ett av selskapet prosjekter. Mandag meldte en bosnisk nettavis at montørene kommer til å bli sagt opp av sin arbeidsgiver i Bosnia, UMEL.

EL og IT Forbundet reagerte sterkt på saken, og tok i bruk sitt internasjonale nettverk av fagforeninger for å ivareta montørenes rettigheter. Statnett reagert også raskt, og nå kommer det fram av en pressemelding fra selskapet at saken har fått en god løsning.

Underentrepenøren Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til UMEL, og lover videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction. De vil også få rettshjelp til å løse seg fra kontrakten med UMEL. Valard hever sin kontrakt med selskapet.

 - Dette er en rettferdig løsning. Vi er veldig glad for at arbeiderne får det de har krav på, og berømmer Statnett for å ha reagert resolutt da de slavelignende kontraktene ble avslørt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Del: