Glød - ny storsatsing på tillitsvalgte

Av: Informasjonsavdelingen
29.06.2017

31. august tar EL og IT Forbundet i bruk Glød- et nytt og digitalt kurs for opplæring av nye tillitsvalgte.

- Gode tillitsvalgte er viktig for å bidra til et trygt arbeidsliv, og er en av våre viktigste medlemsfordeler. Det nye kurset skal styrke vårt arbeid for å ivareta våre medlemmers interesser ute på arbeidsplassene, sier Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen i EL og IT Forbundet.

Hvert år velges det mellom 1.500 og 2.000 tillitsvalgte i EL og IT Forbundets organisasjon. Mange av disse er nye, og har av ulike årsaker ikke anledning til å delta på forbundets ordinære kurs.

- Vi tenkte derfor at vi trenger et kurs som er lettere tilgjengelig, og som ikke krever at man reiser bort eller setter av en hel dag. Glød er et tilbud og supplement til forbundets øvrige tillitsvalgtskolering, gir den mest grunnleggende kunnskapen og kan gjennomføres hvor man vil, og når man vil, sier Derbakk.

Kursets innhold omfatter blant annet litt om tillitsvalgtsrollen, forhandlinger, lov- og avtaleverk og EL og IT Forbundet som organisasjon. Alle tillitsvalgte vil få e-post eller SMS med lenke til innlogging til kurset. Målet er 85 prosent gjennomføringsgrad etter ett års drift for de som har vært tillitsvalgt siden 1.1.2015.

Se trailer fra kurset på YouTube (trykk på bildet):

Del: