Genèveskolen : Lær om globalisering, anstendige arbeidsforhold og sosial rettferdighet

24.10.2019

Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner.

Deltakerne følger ILO-konferansen om arbeidslivsspørsmål i Genève. Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:

  • det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
  • øke kunnskapen om ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ) og andre internasjonale organisasjoner
  • øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
  • stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt

Under Genève-oppholdet har kursdeltakerne en unik mulighet til å være observatør under ILO-konferansen, og får anledning til å følge forhandlingene i konferansens komiteer. Dessuten møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Alle tillitsvalgte i EL og IT Forbundet kan søke om å delta.

Søknadsfristen er 8. desember via nettsiden til AOF

Informasjon om kurset (tid/sted) på AOFs nettside, eller kontakt forbundssekretær Kai Christoffersen: kai.christoffersen@elogit.no

Om ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over ved å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder.

  • FNs vaktbikkje i arbeidslivet
  • Hovedmålsetting er anstendig arbeid for alle
  • Mandatet til ILO er å arbeide for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold.
  • Sammensatt som en trepartsorganisasjon, med likeverdige representanter for regjerninger, arbeidstakere og arbeidsgivere – en unik struktur innen FN-systemet
  • Opprettet i 1919 og innlemmet i FN-systemet i 1946 som særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål
  • 187 medlemsland

Del: