Fritt skolevalg er ikke fritt

06.12.2019

Regjeringen vil tvinge alle fylker til å innføre «fritt skolevalg». Det betyr et karakterbasert opptak til videregående opplæring.

I dag er det opp til fylkene å bestemme ordningen, og mange fylker følger nærskoleprinsippet. EL og IT Forbundet går mot endringen som regjeringen foreslår, og begrunner det nærmere i et felles høringssvar med LO. Her kan du lese høringssvaret. 

Noen argumenter mot karakterbasert opptak:

  • Begrepet "fritt skolevalg" er villedende. De eneste som i praksis vil kunne velge fritt, er de med best karakterer. De med middels karakterer vil ha et begrenset valg, mens de med de laveste karakterene må ta til takke med det de får. Realiteten er at regjeringen legger opp til karakterbasert opptak, framfor nærskoleprinsippet.
  • Ordningen skaper en utvikling i videregående opplæring i retning av A, B og C-skoler. De teoristerke elevene samler seg på «sine» skoler, mens de elevene lavest grunnskolepoeng samles på andre skoler.
  • Forslaget bidrar til mer sentraliseringspress på det videregående skoletilbudet. Det kan blant annet gå utover rekrutteringen til yrkefag dersom linjer blir lagt ned eller slått sammen.
  • Regionreformen som snart trer i kraft skulle styrke det lokale selvstyret. Med dette forslaget innskrenker fylkenes selvstyre og mulighet til å utvikle opptaksordninger tilpasset sin region.

Foto: Kari Bjørkli Thomassen (Flickr)

Del: