Forhandlingsstart for IKT og Serviceelektronikk

07.09.2020


Til høyre: Torbjørn Sundal, Reidunn Wahl, Gaute Sandkjen og Lars Andreas Larsen fra EL og IT Forbundet. På teams Malin Ringsrød og Tor Olav Brueland.
Til venstre: Ida Blomquist, Annecke Brantsæter Jenssen, Hanne Kristoffersen og Jan Tore Knutzen fra Virke. 

I dag startet forhandlingene rundt overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk.
EL og IT Forbundet representerer arbeidstakerne, mens Virke møter for arbeidsgiversiden.
Overenskomstens gjelder for ansatte i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter, og forhandlingene skal foregå fram til i morgen 8. september.
Kommer ikke partene til enighet, vil forhandlingene gå til mekling.

Følg status for ditt og andre oppgjør via vår samleside. 

Del: