Forbundet anbefaler JA i uravstemning for LHL

Av: Informasjonsavdelingen
15.02.2017

Resultatet etter streiken i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er ute til uravstemning.

- EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

De viktigste elementene i resultatet er:

  • Et generelt tillegg til alle på 11 000 kroner med virkning fra 1. mai 2016.
  • Heving av kvelds- og nattillegg
  • Ny pensjonsordning med 6 prosent innskudd fra arbeidsgiver og 1 prosent innskudd fra de ansatte for lønn mellom 0 og 12 G.
  • Avtalte kompensasjonsordninger ved overgang til ny ordning.
  • Utvalg som skal undersøke alternative pensjonsmodeller – herunder ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridpensjon. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2018.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) meldte seg ut av Virke og inn i Spekter våren 2016.  Forhandlinger om B-del førte ikke fram, meklingen var resultatløs og det ble gjennomført streik fra 1. - 3. februar 2017.

Stemmeseddel må være EL og IT Forbundet i hende innen 22. februar.

Del: