Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i gang

Av: Informasjonsavdelingen
17.11.2017

EL og IT Forbundet har i løpet av de siste ukene gjennomført tre landstariffkonferanser.

Konferansenes viktigste oppgave er å utforme krav og prioriteringer til tariffoppgjøret innen sine områder. De velger også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene.

Det er avholdt konferanse for IKT/Spekter, for landsoverenskomsten for elektrofagene og for energiavtalene med KS Bedrift og Energi Norge. I tillegg til tariff diskuterte konferansene aktuelle politiske saker innen sine områder.

EL og IT Forbundets landsstyret vedtar de endelig kravene på sitt møte 7. desember (publiseres på våre nettsider).

LOs representantskap avgjør i februar om det blir et forbundsvis oppgjør eller et samordnet oppgjør. Det siste innebærer i praksis at LO forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO.

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO ble avsluttet 10. november 2017. Les mer om endringene på LOs nettside: http://www.lo.no/Lonn--tariff/Nyheter-lonn-og-tariff/Sma-men-viktige-endringer/

Del: