Flest svensker jobber i Norge

02.03.2010

Bruken av europeisk arbeidskraft har økt fra 32 til 39 prosent i offentlig sektor det siste året, viser en undersøkelse fra NAV EURES.

- For første gang er svensker representert i mer enn halvparten av offentlige virksomheter som benytter EU-arbeidskraft. De siste årene har polakkene toppet listen i privat sektor, men nå dominerer svenskene både i offentlig og privat sektor, sier Erik Oftedal, direktør i NAV.

Hotell- og restaurantnæringen bruker mest EU-arbeidskraft. I denne næringen har seks av ti bedrifter benyttet seg av arbeidskraft fra Europa det siste året. Mens det er innen helse- og sosial hvor bruken av EU-arbeidskraft er størst i offentlig sektor.

Stadig flere virksomheter er godt fornøyd med EU-arbeidskraften, og mer enn ni av ti arbeidsgivere mener dette. Tross turbulente tider i arbeidsmarkedet svarer arbeidsgiverne at fast ansettelse er mest benyttet, etterfulgt av midlertidig ansettelse og innleie fra vikarbyrå.

28 prosent av bedriftene i det private har benyttet EU-arbeidskraft det siste året som er en nedgang på to prosentpoeng fra året før.

Kun 13 prosent av bedriftene har brukt utenlandsk arbeidskraft som ikke kommer fra et EU/EØS-land det siste året. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng siste året. Også forventet bruk av slik arbeidskraft fremover er rekordlav. Kun 12 prosent forventer å bruke arbeidskraft fra land utenfor Europa inneværende år.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i desember 2009. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.

Del: