Fire av ti bedrifter bryter arbeidsmiljøbestemmelsene

Av: Foto: LO
19.07.2019

Det viser resultatene etter at LOs sommerpatrulje har besøkt 4 788 bedrifter rundt i landet. De største bruddene gjelder manglende overtidsbetaling og ulovlig mye overtid.

  • I 39,2 prosent – nesten fire av ti – fant LO brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene. I fjor var tallet 39,8 prosent.
  • Bruddene på overtidsbestemmelsene har økt, over ni prosent mot 2,8 prosent i 2018.
  • I Oslo og Akershus er det også dobbelt så mange brudd på overtidsbestemmelsene i alle bransjer enn landsgjennomsnittet (brudd i 18 prosent av bedriftene).
  • Mange av de registrerte bruddene gjelder sommervikarenes manglende kunnskap om verneombud, som anses som mindre grove brudd.
  • Kameraovervåking på arbeidsplassen uten at vikarene vet om det, har økt. Nesten én av ti av de spurte (8,9 prosent), en økning på 3 prosentpoeng fra i fjor.
  • Over 15 prosent av sommervikarene i serveringsbransjen får dårligere betalt enn lovpålagt minstelønn. Bransjen er versting på både minstelønn og overtid.
  • Situasjonen i serveringsbransjen er verst i Oslo og Akershus, der halvparten (49 prosent) av de kontrollerte bedriftene i serveringsbransjen, betalte sine unge ansatte mindre enn den lovpålagte minstelønna på nesten 168 kroner timen.

I landet sett under ett, er situasjonen blitt noe lysere enn da patruljen startet opp i 1985. Den gang fant man brudd på arbeidsmiljøloven i rundt 50 prosent av de bedriftene man besøkte.

Kilde: Frifagbevegelse

LOs sommerpatrulje er i aktivitet fram til 8. august. Ring patruljen på 4 16 16 666, send sms SP til 2030 eller e-post til sommerpatruljen@lo.no

Del: