Faktaside om databriller

20.01.2011

Et vanlig spørsmål er hvilke vilkår som stilles til dekning av utgifter til databriller.

Hvis arbeidstakeren må ha en brille som er annerledes enn den som brukes til daglig, på grunn av arbeid ved dataskjerm, skal alle kostnader til synstester, eventuelt behov for oppfølging hos spesialist og nødvendige synshjelpemidler dekkes av arbeidsgiver.

Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Les mer om databriller på den nye faktasiden

Del: