Fagforeningene får klagerett

30.01.2014

Denne retten har man i Norge, men arbeidsgiversiden har hevdet at dette strider mot internasjonale rettsprinsipper. Dermed kan fagforeninger reise saker på vegne av arbeidstakere som ikke en gang er deres medlemmer, skriver dansk LOs nyhetsbrev.

Del: