Enighet om ny energioverenskomst

Av: Informasjonsavdelingen
20.05.2016

Resultatet innebærer en økning i minstelønnssatsene på 2,9 prosent, mens alle øvrige satser i overenskomsten økes med 5,8 prosent. Det meste av lønnen skal forhandles lokalt. Disse forhandlingene skal gjennomføres så snart det sentrale oppgjøret er godkjent av medlemmene gjennom uravstemning.

- Motpartens viktigste krav var en reduksjon av avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta. Dette kravet gjorde det svært krevende å forhandle om våre øvrige krav til overenskomsten, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

For EL og IT Forbundet var det svært viktig å sikre avspaseringsbestemmelsene i hjemmevakta, noe det lyktes med. Forbundet hadde også andre krav, men de var det ikke mulig å få gjennom i årets forhandlinger.

- Resultatet var det beste vi kunne oppnå all den tid motparten krevde en reduksjon i vaktbestemmelsene for i det hele tatt å forhandle videre på øvrige krav. Vaktbestemmelsen var det høyest prioriterte kravet fra vår landstariffkonferanse, sier Fornes. 

Forhandlingsresultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Uravstemning avholdes mellom 1. - 16. juni.

Forhandlingsprotokoll mai 2016.

Del: