Enighet om IKT- og serviceelektronikk

26.10.2020

EL og IT Forbundet ble i ettermiddag enige med Virke om Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

- Vi må si oss fornøyd med dette resultatet, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal som ledet forhandlingene for EL og IT Forbundet.

Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 01.04.2020.
  • Det er enighet om en solid minstelønnsøkning samt at minstelønnssystemet er utvidet med en ny sats gjeldene etter 6 år. Minstelønnssatsene er med dette like for begge IKT-overenskomstene til EL og IT Forbundet.
  • Det gis en permisjonsdag med lønn i forbindelse med flytting til ny fast bolig samt innstramminger i plikten til å etablere kompetansehevingsplaner.
  • Det er slått fast at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Last ned full protokoll her. 

Resultatet sendes nå ut til uravstemning. Fristen for å meddele resultatet av uravstemningen er satt til 05.11.2020 kl. 12:00.

Del: