Enighet om avtale i Helse Vest IKT AS

15.03.2019

Det er i dag signert avtale om opprettelse av B-del samt gjennomført lønnsoppgjør for 2018 i Helse Vest IKT AS.

Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat gjøres gjeldende. B-delen inneholder arbeidstid 37,5 timer – lunsjpausen er inkludert i arbeidstiden og godtgjøring for særskilt arbeidstid, kvelds- og nattillegg i prosent i stedet for kronebeløp.

Dersom det ikke lokalt er inngått avtale om annen omregningsfaktor, skal hjemmevakt omregnes i forholdstallet 1:5.
For arbeidstakere ansatt før 1. april 2018 gis et likt generelt tillegg på kr 13.336,- per år med virkning fra 1. april 2018.
Minstelønnssatser endres med virkning fra 1. juli 2018.

Uravstemning
Avtalen skal ut på uravstemning blant medlemmene. EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmene til å stemme ja.
I forhandlingene deltok forbundssekretærene Reidunn Wahl, Hjørdis Henriksen og Geir Aasen.

Om Helse Vest IKT AS
Helse Vest IKT har om lag 560 ansatte. Kontorene er fordelt utover hele Vestlandet, mens hovedkontoret ligger i Bergen. 

Del: