Enighet mellom LO og Samfo

Av: Informasjonsavdelingen/Foto: Tron Isaksen
29.03.2017

Partene ble i dag enige om en forhandlingsløsning for LOs rundt 9 000 medlemmer i kooperasjonen.

Resultatet har en tilsvarende ramme som for mellomoppgjøret i LO/NHO-oppgjøret, som betyr en god lav- og likelønnsprofil.

- Vi er godt fornøyd med resultatet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som ledet LOs forhandlingsdelegasjon.

Oppgjøret ivaretar også prinsippet om at det skal være like lønns- og arbeidsvilkår i varehandelen uavhengig av arbeidsgivertilknytning.

Protokollen mellomoppgjøret 2017 LO/Samfo

Del: