Enighet med OneCo Networks

26.11.2020


Klubbleder Øivind Juul Schjetne og forbundssekretær Reidunn Wahl.

Torsdag 26. november ble partene enige i tariffoppgjøret for OneCo Networks. Det gis et generelt tillegg til alle på kr 4 500,- pluss det sentrale tillegget på kr 975,- samt et lavtlønnstillegg på kr 3 000,-  pluss et tillegg for l.gr. 1-3 på kr 4 000,- pluss et fagarbeidertillegg i lønnsgruppe 3 på kr 5 000,- og en pott i l.gr. 4 på kr 1,1 million. 

Det er også forhandlet for mellomoppgjøret 2021 med et generelt tillegg på kr 3 500,- pluss et fagarbeidertillegg i lønnsgruppe 3 på kr 2 000,- pluss en pott til l.gr. 4 på kr 500 000,-.

– Dette har vært krevende forhandlinger. Våre medlemmer på avtalen har gjentatte ganger akseptert lave tillegg for å bidra i vanskelige tider og når virksomheten nå går godt så har vi en koronasmal frontfagsramme hvor det ikke hjelper å stille med brekkjern. Løsningen har vært å flytte på virkningstidspunkt og ta i bruk 2021, sier forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet.

Partene kom ikke til enighet i ordinære b-del forhandlinger, og det har vært gjennomført 2 runder med bistandsforhandlinger og to fase 3-forhandlinger før en løsning kom på bordet. 
OneCo Networks AS er en bedrift innen telekom med ca 1 100 ansatte. Med dette er hele område 9 i Spekter ferdig forhandlet og lukket. Resultatet skal ut til uravstemning.

Del: