Enighet i Spekter Helse område 10

Av: Informasjonsavdelingen
03.05.2017

Mellomoppgjøret mellom Spekter og EL og IT Forbundet i helseforetakene område ble ferdig 2. mai.

Resultatet:

  • Et generelt tillegg på kr. 4 000 til alle med virkning fra 1. juli
  • Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2017.
  • Minstelønnsbestemmelsene endres med virkning fra 1. august 2017.

Det gjøres oppmerksom på at område 10 ikke er lukket.

Resultatet gjelder ikke Sykehuspartner HF, der det blir egne forhandlinger med bakgrunn i at bedriften ikke er områdeplassert.  

Del: