Enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og Virke

Av: Informasjonsavdelingen
17.03.2017

LO og Virke er enige om lønnsoppgjøret for sine overenskomster.

Forhandlingsresultatet gir EL og IT Forbundets medlemmer et tillegg på 50 øre per time, noe som tilsvarer oppgjøret i LO/NHO-området.

Gjennomsnittet på EL og IT Forbundets Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk ligger langt over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og avtalen blir derfor ikke omfattet av lavtlønnstillegg. Fire LO-overenskomster lå over 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og fikk 50 øre. Åtte avtaler lå under og fikk kr 2,- per time.

- I bedrifter hvor det er lavtlønnsutfordringer må klubbene ivareta dette som del av de lokale forhandlingene. Overhenget i Virke er lavere enn for industriarbeidere. Det er et godt utgangspunkt for lokale forhandlinger og lokale tillegg, samtidig som en er i tråd med frontfagmodellens 2,4 prosent, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Det var nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken som ledet LO sin forhandlingsdelegasjon. EL og IT Forbundet har medlemmer i 31 bedrifter som er omfattet av oppgjøret, hvor av 22 bedrifter er medlemmer i Virke. Det gjelder blant annet GET AS, Transcom Norge, Teltech, Mettler Toledo og Konica Minolta.

Protokollen kan leses her.

Del: