EL og IT-uka ga god medlemsvekst

03.10.2019

Forbundets satsing på ei årlig verveuke har gode resultater. Det gjelder både i nye medlemmer og engasjementet ute i organisasjonen.

I EL og IT-uka ble gjennomført i uke 38, og det er registrert 141 nye medlemmer. Det er over 80 flere enn på ei gjennomsnittlig uke.

- Nå skal vi ta dem godt i mot, sier forbundets nestleder Vidar Hennum.

Hennum berømmer medlemmer og tillitsvalgte for at forbundet vokser. Per 30. september er det 2 616 nye medlemmer og medlemstallet per samme dato er 38 940.

- Verving er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer fordi vår gjennomslagskraft øker med medlemsveksten, sier Hennum.

Viktig medlemsfordel

Gjennom tariffavtaler og hovedavtaler får våre medlemmer rettigheter som er bedre enn det lovverket sikrer. Det gjelder blant annet retten til å forhandle om lønn, 37,5 timers arbeidsuke, kompetanseutvikling, ekstra ferie og avtalefestet pensjon fra 62 år.

Del: