EL og IT ønsker et samordnet oppgjør i 2018

Av: Informasjonsavdelingen
07.12.2017

Landsstyret i EL og IT har vedtatt forbundets viktigste krav i tarifforhandlingene til våren.

Oppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at krav og tilbud omfatter hele tariffavtalen, og ikke bare lønn.

Landsstyret krever at hullene i AFP-ordningen må tettes, slik at "ingen taper ved å gå av tidlig, at det lar seg gjøre å kombinere delvis uførhet med AFP og at ordningen styrkes økonomisk".

Kampen mot innleie fra bemanningsbransjen er også et prioritert område. Det samme gjelder kompetanse og etter- og videreutdanning, hvor forbundsstyret krever at arbeidsgiverne øker sin innsats. Andre områder som vektlegges er mer fri for ansatte i reisejobber og redusert styringsrett for arbeidsgiver knyttet til personkontroll og overvåkning. 

Landsstyret krever økt kjøpekraft til alle og en god lavtlønnsprofil.

EL og IT Forbundet ønsker et samordnet oppgjør, noe som i praksis innebærer at LO forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO. LOs representantskap avgjør den 27. februar hva som blir LOs hovedkrav, og hvorvidt det blir et forbundsvis oppgjør eller et samordnet oppgjør.

Les hele uttalelsen her.

Forhandlingsutvalgene 2018

Landsstyrets prioriterte krav bygger på vedtak fra EL og IT Forbundets tre landstariffkonferanser, som ble avholdt høsten 2017. Konferansene utformet krav innen sine områder. De valgte også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene.

Her kan du se hvem som ble valgt til de ulike utvalgene.

Del: