EL og IT krever en kompetansereform med lønnskompensasjon

05.12.2019

EL og IT Forbundet krever en omfattende kompetansereform i arbeidslivet. Målet er å opprettholde høy sysselsetting, sterkt partssamarbeid og at dagens og framtidas kompetansebehov dekkes. 

Les hele uttalelsen.

Kravets fire hovedelementer:

  • Lønnskompensjon: Staten og næringslivet bidrar med finansiering av en kompetansereform i arbeidslivet ved at det opprettes nasjonale, partstyrte fond. Disse må være av en størrelse slik at de gir full lønnskompensasjon på inntil 6G. Det må ikke åpnes for økte egenandeler ved offentlige utdanningsinstitusjoner.
  • Utvikle korte, arbeidsrettete EVU-tilbud: Det må utvikles etter – og videreutdanningstilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet både i videregående skoler, fagskolene og universitets- og høgskolene, som er rettet inn på arbeidslivets behov. Skolene må få tilført økonomi til å kunne tilby opplæring i de nyeste teknologiene og ha utstyr på skolene som gjør dette mulig.
  • Sterkere rett til etter – og videreutdanning: Lov- og avtaleverket må endres for å gi arbeidstakerne mulighet til å opparbeide seg en rett til kompetanseheving gjennom arbeidslivet. Det må utvikles et nasjonalt verktøy for realkompetansevurdering.
  • Retten til faste jobber styrkes: Markussen-utvalget omtaler dette i sin rapport med følgende «I et marked med høy utskifting og løs tilknytning, vil arbeidsgivere være mindre villig til å investere i kompetansen til sine ansatte». Faste jobber er derfor noe av det viktigste for å få en økt satsing på etter- og videreutdanning.

Simen Markussen (samfunnsøkonom), Nina Sandberg (Ap), Mona Fagerås (SV), Monica Derbakk, (avdelingsleder EL og IT Forbundet)

Del: