EL og IT Forbundet støtter kravet om tariffavtale i Foodora

20.08.2019

102 ansatte i matleveringstjenesten Foodora streiker for tariffavtale. EL og IT Forbundet gir Fellesforbundet og de streikende medlemmene sin fulle støtte i kampen de nå fører.

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om landsdekkende avtaler. Dette har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør, konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og sterk økonomi.

Om Foodora vil være en seriøs aktør, må de innfri kravet fra Fellesforbundets medlemmer. Til de streikende har EL og IT Forbundet følgende å si: I LO står dere aldri alene. Stå kampen ut!

Streikemarkering på Youngstorget, Oslo.

Del: