EL og IT Agder søker distriktssekretær

09.09.2019

EL og IT Forbundet Distrikt Agder søker distriktssekretær.

Nåværende distriktssekretær vil gå av med pensjon våren 2020.

Arbeidsområdet blir hele bredden av distriktets medlemsgrupper.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling, avholde kurs, delta på møter, bistrand til klubber og fagforeninger, medlemsoppfølging og bedriftsbesøk.

Kontoradresse vil bli Kristiansand eller Arendal, alt etter avtale med den som tilsettes.

Søkere bør inneha følgende kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til tariffer, lover og avtaler innen de ulike områdene
  • Erfaring som tillitsvalgt vil bli foretrukket
  • Saksbehandling
  • Forutsetter førerkort for bil og disponerer egen bil i tjenesten
  • Kunne arbeide selvstendig
  • Kjennskap til distriktet
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • God kjennskap til bruk av elektroniske arbeidsverktøy

Vi kan tilby lønns- og arbeidsvilkår etter EL og IT Avtalen. Tiltredelse 1. Februar 2020 eller etter avtale.

For nærmere opplysning, ta kontakt med distriktets leder, Ivan Evensen på tlf. 92038749

Søknaden må være postlagt innen 30.09.2019 til:
EL og IT Forbundet Distrikt Agder
Torvet 10,   4836 Arendal.

post@elogitagder.no  
 

Del: