Det hardner til - flere må streike for å få ordna forhold

28.06.2018

EL og IT Forbundet er i to streiker for å få opprettet tariffavtaler. Det er i heisbedriften Orona og elektrobedriften Traftec i Rogaland.

Streikene er en viktig kamp for både bransjen, hele fagbevegelsen og alle arbeidstakere. Derfor retter vi en stor takk til våre medlemmer i Orona og Traftec som tar kampen.

Heldigvis ser de fleste bedrifter positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Så langt i år har EL og IT Forbundet inngått tariffavtale i 37 nye bedrifter.

EL og IT kjemper hardere for nye tariffavtaler

Vi ser likevel en utvikling hvor det i flere tilfeller må kjempes hardere enn tidligere for å få opprettet tariffavtaler. I Miras Elektro AS i Mo i Rana jobbet forbundet og klubben i to og et halvt år for å få tariffavtale. I Apply Sørco var det problemer med manglende tilbakemelding fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, før det til slutt ble en løsning. I GMC er det bebudet nytt møte mellom LO og NHO. I 2016 måtte EL og IT Forbundet streike i elektrobedriften Kaba.

Både Fagforbundet, NNN og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet har måttet streike det siste året for å få på plass tariffavtaler.

Tariffavtaler bidrar til ordna forhold og rettferdig konkurranse

Tariffavtaler gir medlemmene rettigheter utover loven, og er et av våre aller viktigste midler i kampen for gode arbeidsforhold. Avtalene fastsetter lønnsnivået og er viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter. I Norge er det ingen bedrifter som skal vinne på lønnsdumping.

Les mer om streikene i Traftec eller Orona

Traftec

Orona

Del: