Det blir et samordnet tariffoppgjør i 2018

Av: Informasjonsavdelingen
27.02.2018

LOs representantskap vedtok tirsdag 27. februar å gjennomføre et samordnet tariffoppgjør med forbundsvise tilpasninger.

Det betyr at LO skal forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO. Samtidig skal hver enkelt LO-forbund forhandler med sine motparter på enkelttema.

Bakgrunnen for vedtaket er at Avtalefestet pensjon (AFP) skal reforhandles. Dette er et prioritert område for LO-forbundene, og vurderingen er at forbundene står sterkest når de forhandler samlet.

Bedre AFP-ordning og økt kjøpekraft

Mange har hatt jobb i en AFP-bedrift i løpet yrkeslivet, men er ikke kvalifisert til AFP. Dette hullet ønsker LO å tette. LO krever også forlenget kompensasjonstillegg i AFP-ordningen og et eget tillegg for slitere ved tidligavgang.

LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene (modeller som sikrer nivået på lønnsutviklingen sammenlignet med bestemte grupper).

I tråd med EL og ITs ønsker

Vedtaket fra LOs representantskap om samordnet oppgjør er i tråd med EL og IT Forbundets ønsker. Det samme gjelder prioriteringen av AFP og den økonomiske profilen på oppgjøret.

EL og ITs forhandlingsutvalg på de enkelte overenskomstene vil nå utforme kravene til de forbundsvise forhandlingene. Dette skjer på grunnlag vedtakene på landstariffkonferansene i fjor høst. Forbundsleder Jan Olav Andersen er en del av LOs forhandlingsutvalg i de samordnete forhandlingene.

Gjennomføring

LO og NHO har, sammen med Riksmekleren, avklart hvordan årets tariffoppgjør i privat sektor skal gjennomføres. Les mer om det i pressemelding fra LO.

LOs tariffpolitiske uttalelse vedtatt av representantskapet.

 

Del: