Demonstrerer mot Datalagringsdirektivet 10.april

06.04.2010

Stopp DLD er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Enkeltpersoner som deler organisasjonens formål kan bli medlemmer. Stopp DLD ble stiftet 3.november 2009. Forbundsleder Hans Felix i EL & IT Forbundet sitter i styret for organisasjonen.

Hvis du vil vite mer om Stopp DLD gå inn på hjemmesida deres.

Del: