Brudd i meklingen i sykehusoppgjøret – nå er det streik

Av: Foto: Kristian Brustad/LO Stat
29.05.2019

Ingen EL og IT-medlemmer er tatt ut i streik i førsteuttaket. 

Meklingen i sykehusoppgjøret førte ikke til enighet. Dermed er det streik. Oppgjøret omhandler område 10 i Spekter (helseforetak med sykehusdrift). 

Førsteuttaket: Ingen EL og IT-medlemmer er tatt ut i streik

Det er ingen EL og IT-medlemmer med i førsteuttaket. Der er det kun medlemmer av Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) som er med. Streiken kan imidlertid bli trappet opp på et senere tidspunkt. Da vil EL og IT-medlemmer som eventuelt skal ut i streik få beskjed om det. Med andre ord: EL og IT-medlemmer skal møte på jobb som vanlig inntil de har fått beskjed om noe annet.

Vi understreker at EL og IT Forbundet er en del av streiken, og at den har forbundets fulle støtte.

Det var forbundssekretærene Reidunn Wahl, Hjørdis Henriksen og Geir Aasen som representerer EL og IT Forbundet i meklingen.

Pressemelding fra LO Stat: Streiker for pensjon i sykehusene

Det er streik i sykehusene. LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Jeg kaller det et pensjonssvik, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Ingen forhandlingsvilje

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat peker på at forhandlingene har vært svært vanskelige.

– Spekter har overhodet ikke vist forhandlingsvilje, og de må bære ansvaret for at det nå blir streik, sier Gudbrands.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

Det er Fagforbundets og Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer som er tatt ut i første uttak.

Fagforbundet og FO har tatt ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Uttaket  vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer.  

-  Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Dette er uttaket: 

Helseforetak        Fagforbundet FO 
Oslo universitetssykehus HF   103 medlemmer  16 medlemmer
St. Olavs hospital HF   46 medlemmer  5 medlemmer
Helse Bergen HF   71 medlemmer Ingen

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 

62 medlemmer Ingen

 

Løpeseddel og plakat:

Løpeseddel

Plakat

Del: