Blå regjering vil privatisere vannkrafta

30.10.2012

Begge partiene arbeider med programmet for neste stortingsperiode: fra 2013 til 2017.

Prinsippsak for H

Høyres Nikolai Astrup sier til Klassekampen at hjemfallsretten (at vannkrafta overtas og eies av det offentlige etter et visst antall år), hindrer utvikling og optimal utnytting av norsk vannkraft. I tillegg er bortfall av hjemfall en prinsippsak for Høyre. Partiet mener at både kommuner/fylkeskommuner og industrielle eier kan eie vannkraftverk.

Det er uenighet innad i Høyre om hjemfall og det blir garantert en diskusjon om det fram mot landsmøtet i mai 2013.

Forkjøpsrett ved salg

Også Frp ønsker å oppheve dagens hjemfallsrett. Partiet ønsker en løsning der private aktører kan eie kraftverkene uten at den hjemfaller til staten, men det vil at staten skal ha forkjøpsrett dersom kraftverkene skal selges videre.

 

Statkrafts mulige framtid

Når det gjelder Statkraft ser både H og Frp på ulike modeller for selskapet. Den ene er å skille ut utenlandsvirksomheten og selge den helt eller delsvis og kun beholde de nasjonale ressursene i statlig eie. Den andre modellen er å delprivatisere og ta selskapet på børs a la Statoil.

Les hele saken i dagens Klassekampen.

Del: