Arbeidstilsynet starter tilsyn med bemanningsbransjen

01.07.2020

Forsidefoto: Leif Martin Kirknes/Nettverk

- En kjærkommen endring som vi har jobbet for lenge. Her er det dessverre mye brudd på loven.

Fra og med i dag vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak i arbeidslivet. Hovedfokus vil være på om innleiet er lovlig og om de innleide arbeidstakerne likebehandles med faste ansatte.

- Dette er en kjærkommen endring som vi i fagbevegelsen har jobbet for lenge.  Vi har god grunn til å anta at mye av innleien som foregår i dag bryter med de forutsetningene som ligger i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder både kravet om likebehandling og at et innleieforhold skal være avtalt med tillitsvalgte. Her foregår det dessverre mye brudd på loven, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Jan Henrik Larsen.

Byggebransjen i Oslo-regionen først ut

Frem til i dag har bestemmelsene om innleie i hovedsak vært underlagt privatrettslig håndheving. Det vil si at arbeidstaker måtte bringe en eventuell tvist om innleie inn for domstolene. Tvister forblir privatrettslige, men gjennom en endring i lovverket gir regjeringen nå Arbeidstilsynet mulighet til å føre tilsyn med innleie, og til å bruke reaksjoner mot praksis som ikke følger reglene.

Ifølge Arbeidstilsynet er det bygg- og anleggsvirksomheter i Oslo og omegn som ligger an til å få tilsyn først. Bakgrunnen er at det tidligere er rapportert om høy andel innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området.

Innleie er en mulighet til å dekke et midlertidig arbeidskraftbehov, og er ikke ment å gi andre driftsmessige fordeler framfor fast ansettelse. Et av målene med tilsynene er derfor å hindre at innleide gis dårligere arbeidstidsordninger eller lønnes dårligere enn fast ansatte, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Del: