Arbeidskriminelle mer "proffe"

24.08.2017

De kriminelle i arbeidslivet har blitt flinkere til å fremstå som lovlydige. De bygger opp fasader som ser bra ut og er raskere til å flytte virksomheten hvis de blir oppdaget.

Dette kommer fram av rapporten "Situasjonsbeskrivelse 2017 Arbeidskriminalitet i Norge", fra analyse- og etterretningssenteret.

På de tre årene som har gått siden den forrige rapporten kom er det skjedd endringer i den kriminelle aktiviteten som gjør det enda vanskeligere for myndigheten å stoppe fenomenet. Kriminaliteten har spredt seg til flere bransjer. Aktører som tidligere opererte inne bygg- og anlegg er observert i offentlig finansierte helse- og omsorgsvirksomheter.

Les hele rapporten her.

Del: