Arbeiderbevegelsens politiske historie - ledige kursplasser

08.02.2010

Ett av hovedspørsmålene i kurset er å se på hvordan et kritisk blikk på historien kan gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Hva slags sammenheng er det mellom 1800-tallets massebevegelser og konfliktlinjene i norsk politikk i dagens Norge?

Dette er et kurs som inngår i toppskoleringsutdanningen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og legger vekt på norsk politisk historie sett fra bevegelsens ståsted. Kurset er en av modulene i faget historie/ideologi og samfunn.

Innhold

 

  • Politisk teori
  • Konfliktlinjene i norsk politikk
  • Innføringen av parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsen og parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsens partier
  • Splittelse og samling

Interesserte kan kontakte kurskontoret v/arthur.danielsen @aof.no eller AOFs hjemmeside.

Del: