Akkordportalen er navnet på nytt akkordprogram

10.05.2019

Navnet på EL og IT Forbundets nye nettbaserte akkordprogram er «Akkordportalen».

Navnet ble offentlig 9. mai, samtidig som den første samlingen for opplæring av akkordveileder ble avholdt. Det blir flere slike samlinger som skal sikre at akkordbrukere har tilgang til fagpersoner i organisasjonen.

- I den nye portalen har vi lagt opp til at elektrikere som bruker, eller vil starte med å bruke, akkord, kan få hjelp fra egne tillitsvalgte ute. Det blir et eget valg som heter "Spør din fagforening/distrikt" og vi satser på at disse organisasjonsleddene får akkordveiledere, sier forbundssekretær Kim Andre Arnesen.

Selve portalen blir lansert for bruk i forbindelse med landstariffkonferansen til landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) i oktober.

Bakgrunn for prosjektet

Landstariffkonferansen for LOK vedtok i 2017 at det skulle settes i gang et prosjekt for å lage et webbasert akkordprogram tilsvarende det svensk elforbund har. En arbeidsgruppe har arbeidet med saken hvor det var gitt noen klare retningslinjer:

- Det skal være en brukervennlig tjeneste for medlemmer som kan brukes på alle plattformer (mobil, nettbrett, pc). Portalen skal være enkel å oppdatere og det skal kunne hentes ut ulike statistikker og rapporter, sier Arnesen.

Navnet "Akkordportalen" ble vedtatt etter en navnkonkurranse. Vinneren ble Øyvind Landsvik, Caverion, distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane. 

 

Del: