6 tiltak for redusert sykefravær

03.02.2010

Aktivisering og nærvær gjennom tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere er andre tiltak i forslag til ny strategi.

Ekspertgruppen foreslår:

  • At gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiverfinansiering i sykepengeperioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde.
  • Å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering.
  • Systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak.
  • Å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.
  • At NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger styrkes.

Les ekspertgruppens rapport (pdf, 4 mb)

Arbeider med ny IA-avtale

Ekspertgruppens forslag er ett av innspillene til partenes og regjeringens arbeid med ny IA-avtale. Målet er at den nye avtalen kan være på plass 1. mars.

Del: